Yasal Sorumluluk Reddi

Kullanım şartları
Genel

Bu web sitesinin yapımı ve bakımı merkezi İstanbul, TÜRKİYE' de bulunan HMC Air Brokers & Hmcturizm.com'a aittir.

Bu web sitesinin kullanımında aşağıdaki kullanma koşulları geçerlidir. Kullanma koşullarını uygun bulmadığınız taktirde, bu web sitesini kullanmamanız gerekir. Bu web sitesini kullanmanız, kullanma koşullarını kabul ettiğiniz anlamına gelir. HMC Air Brokers & Hmcturizm.com dilediği zamanlarda bu kullanma koşullarını değiştirebilir. Yeni kullanma koşulları o tarihten itibaren geçerli olmak üzere uygulanır. Bu kullanma koşullarının değişip değişmediğini kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır.

Yasal Sorumluluk Reddi
HMC Air Brokers & Hmcturizm.com, her ne türde olursa olsun, bu web sitesinin kullanımı, veya bu web sitesinin geçici olarak kullanılamaması sonucu ortaya çıkabilecek ya da ilgisi olan, doğrudan veya dolaylı her türlü zararla ilgili olarak sorumluluk kabuk etmeyecektir.

Bu web sitesinin yapımı ve bakımında,azami gayret sarfedilecektir, ancak olası hatalar, eksiklikler ve/ya yanlışlıklar için her ne şekilde olursa olsun garanti verilmez, ve her ne şekilde olursa olsun asla mesuliyet kabul edilmez.

HMC Air Brokers & Hmcturizm.com aynı zamanda bu web sitesinin aralıksız işler durumda olacağını ve/veya bağlantılı server'ların her ne şekilde olursa olsun hatasız çalışacağını garanti etmez.

Bu web sitesindeki bilgilerin kaynağı HMC Air Brokers & Hmcturizm.com veya üçüncü taraflardır. HMC Air Brokers & Hmcturizm.com bu bilgilerin doğruluğuna ve/ya noksansızlığına dair herhangi bir garanti vermez ve sorumluluk kabul etmez.

HMC Air Brokers & Hmcturizm.com bu sitenin içerik ve bakımına devamlı özen göstermektedir. Buna rağmen burada sunulan bilgide hata ve/ya eksiklik olması imkan dahilindedir. Bu sayfada belirtilen bilgilerde baskı veya dizgi hatasindan mesul degiliz. Sayfadaki seyahat ve uçuş bilgileri önceden belirtilmeksizin her an değiştirilebilir. Bu sitede yayınlanan bilgide yanlış/eksiklik olması durumunda HMC Air Brokers & Hmcturizm.com, doğrudan veya dolaylı doğabilecek her türlü zararla ilgili olarak sorumlulu tutlamaz. Bu aynı zamanda elektronik olarak sunulan bilgi ve/ya teknik arızadan kaynaklabilecek zararlar için de geçerlidir. Bu sitede sunulan bilgi ve/ya hizmetler için kullanıcı hiç bir hak talep edemez ve kullanması kendi sorumluluğu dahilindedir.

Bilgi mülkiyeti
HMC Air Brokers, HMC Bilet logosu ve  Hmcturizm.com' markaları ile ilgili tüm haklar HMC Turizm Danışmanlık Dış Ticaret Ltd. Şti.' ne aittir.

Bu web sitesindeki bilgilerin her hakkı mahfuzdur. Sizin de kullanıcı olarak bu bilgiyi, sahibinin önceden yazılı izni olmaksızın dağıtmanız, satmanız, çoğaltmanız veya herhangi bir şekilde değiştirmeniz yasaktır.

HMC Air Brokers & Hmcturizm.com, üçüncü tarafların haklarının ihlali durumunda bilgiyi gizlemek ve web sitesinden bilgi kaldırmak hakkına sahiptir.

Link'ler
Ziyaretçilere kolaylık olması bakımından bu web sitesinde üçüncü şahısların mülkiyetinde ve/ya onlar tarafından işletilen web sitelerine ve/ya kaynaklara ait linkler bulunmaktadır.

Her ne şekilde olursa olsun bunlarda verilen bilgi, hizmet ve/ya teslimatla ilgili olarak, ve aynı zamanda bu diğer web sitelerinin ve/ya kaynakların gizlilik haklarının ihlali veya ulaşılabilirliği ile ilgili hiç bir şekilde sorumlu ve/ya muhatap değiliz.

Uygulanacak yasa
Belirtilen kullanım koşullarının geçerli olduğu bu web sitesinin kullanımında Türkiye yasaları uygulanacaktır.

Her ne şekilde olursa olsun bu web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak HMC Air Brokers & Hmcturizm.com ile ilgili olarak oluşacak fikir ayrılıklarının çözülmesi, İstanbul'da bulunan yetkili Hakimin kararına bırakılacaktır.